Object Carpet introducerar WellTex – baksidan för framtiden

Efter många års utveckling har Object Carpet lyckats ersätta materialet bitumen som återfinns i majoriteten av all världens textilplattor och som medför en avsevärd miljöpåverkan då det är svårt att utvinna och kräver mycket energi vid förädling och bearbetning. Denna har i Object Carpets plattor ersatts med akrylat, en vanligt förekommande typ av plast vars varianter återfinns i bl.a. plexiglas. Tack vare att akrylat är en s.k. termoplast kan man smälta ner materialet och forma om det, vilket medför att det kan återvinnas ett obegränsat antal gånger. Utöver bitumen är alla produkter från Object Carpet även fria från PVC och latex och som följd ligger man långt under gränsvärdena för kemikalieinnehåll och flyktiga organiska ämnen (VOC). Man har valt att kalla den nya bitumen-fria baksidan WellTex och den återfinns numera som standard i hela sortimentet av plattor.

Att byta ut delkomponenterna i våra produkter till mer miljövänliga alternativ är ett ständigt pågående arbete för oss och våra producenter. Exempelvis kan nämnas att man använder återvunnen Econyl-garn i 70 % av sortimentet och under året bytt ut fler och fler delar av produkten till PET-plast, samma typ som återfinns i vanliga plastflaskor.