Ekologiska mattor

Våra produkter är miljöklassade enligt gällande EU regler. Vi har även ett pågående miljöprojekt för att se över våra rutiner för att ännu bättre kunna påverka vår gemensamma miljö. På vår ateljé använder vi överblivet material i den mån det går till att göra egendesignade patchworkmattor.

Materialet som används för tillverkning av våra mattor kan återvinnas i återvinningsanläggningar och kan kemiskt upparbetas eller mekaniskt återvinnas och bearbetas till sekundärplast eller biologisk isolering. Alla rester av råmaterial samlas in, separeras och returneras helt till produktcykeln. Vissa polyamider kan återvinnas nästan helt. Dessutom är mattor särskilt lämpade för värmeutnyttjande på grund av deras höga värmevärde. Gamla mattor har högt kalciuminnehåll – ett element av cementråmjöl. Således fungerar detta sekundära bränsle som råmaterial och minskar mängden naturresurser som krävs för att producera cementråmjöl samtidigt.

Econyl

Stoddard levererar produkter med lång livslängd. Våra fabriker tillverkar en stor del av produkterna med ett garn som heter ECONYL från Aquafil. ECONYL® är tillverkad av bl.a. återvinningsprodukter av nylon 6 och industriella plastkomponenter, fisknät, tyger och bruksmattor.

”Healthy Seas” är ett internationellt initiativ som återhämtar de övergivna fiskenät som förorenar våra hav och kustar. Tack vare ECONYL® regenereringssystemet regenereras den återställda nylonen till högkvalitativt garn som sedan omvandlas till helt nya hållbara textilier.

Enligt en gemensam rapport från FAO (FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation) och UNEP (FN: s miljöprogram) lämnas uppskattningsvis 640 000 ton fiskenät varje år och står för en tiondel av alla marina kullar. Dessa nät, som ibland kallas ”spökfisknät”, kan ofta hittas på och runt skeppsvrak. Näten förblir i det marina ekosystemet i hundratals år. Många marina djur inklusive valar, sköldpaddor och fåglar fångas och dödas i spöknätet, vilket har en negativ inverkan på marina ekosystem.

ECONYL® Mattfibrer är gjorda för arkitekter, byggare och designers som söker syntetiskt golvbeläggning som syftar till att värna om jordens framtid. De ingår i listan över material som är godkända för LEED®-poäng (ledarskap i energi och miljödesign) som en del av definitionen av världsomspännande standarder för miljövänliga byggnader.

Nylon 6-polymererna framställda av ECONYL® caprolactam distribueras till våra produktionsanläggningar där de bearbetas till matta och textilgarn. ECONYL®-garnet kan regenereras om och om igen för oändligt antal gånger utan någon kvalitetsförlust. Läs mer

BVB

Vi byggvarubedömer även löpande våra produkter. Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

BVBs ägare (medlemmar) ser hållbarhetsbedömning av produkter som ett sätt att ta ansvar för de material som byggs in och används i såväl byggnader som anläggningar och som kommer att lämnas till kommande generationer. Med samlad kraft har man därför utvecklat ett system för hållbarhetsbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i BVB är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter. Med hållbarhetsbedömning menar vi en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Läs mer

Certifieringar

GUT och TüV-märkning

Våra mattor är bedömda i Miljövänliga Mattor (GUT), vars syfte är att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa nollutsläppsmattor redan under produktionsprocessen, samt en utsläppsfri slutprodukt. För att uppnå detta mål undersöker GuT-föreningen tillverkningsprocessen och våra produkter av oberoende testinstitut.

En GUT märkning innebär sålunda att producenten förbundit sig att leva upp till högt ställda krav på en miljövänlig produktion där inga skadliga ämnen får förekomma, varken i produkterna eller i produktionen. GUT gör därför regelbundna kontroller av alla registrerade produkter.

TüV är en internationellt erkänd test- och kontrollorganisation, som ställer mycket stränga krav på fabrikanter att de lever upp till gällande miljö och kvalitetskrav och att de inte använder något som kan vara skadligt för människor och miljö. För att få en produkt godkänd och TüV märkt så förbinder man sig att låta den oberoende TüV konsulten kontrollera både fabriksanläggningen och produkten för att säkerställa att de högt ställd kraven följs.

TüV och GUT märkning är idag den bästa garanten för miljövänliga mattor. Samtliga våra mattor är godkända och därmed märkta med de båda symbolerna.

CRI Green Label Plus

Vi har CRI Green Label Plus-certifikatet. Det innebär att de testade golvbeläggningarna hör till textilgolvsklassen med de lägsta VOC-utsläpp som finns tillgängliga på marknaden och uppfyller kraven för användning i byggnader certifierade som Green Label Plus och LEED. Därefter har det visat sig att alla mattkvaliteter förbättrar luftkvaliteten inomhus avsevärt.

TUEV

Vår leverantör OBJECT CARPETs golvbeläggningar är gjorda av allergiframkallat material, frivilligt TUEV-testade och certifierade som ”lämpliga för personer som lider av allergier”.

”Blue Angel”

Största delen av vårt sortiment av mattor har även ”Blue Angel” certifiering, från tyska federala miljöbyrån och har visat sig skydda miljö och hälsa. Den strikta certifieringen tilldelas av en oberoende jury och tar hänsyn till hela produktens livscykel.

DIN EN ISO 14001

Vi har etablerat ett världsomspännande och fungerande miljöledningssystem genom att anta DIN EN ISO 14001-standarden, vars överensstämmelse redan har blivit framgångsrikt granskat flera gånger tidigare. Det mest effektiva miljöskyddet börjar med att skydda resurserna. Denna långa livscykel i våra mattor, från inköp av råmaterial till tillverkning till avfallshantering är optimerad och effektiv och förbättras ständigt för att vi ska kunna nå våra mål.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt:
• Respektiv och ansvarsfull användning av naturresurser
• Överensstämmelse med miljödirektiv och standarder
• En betydande minskning av utsläppen från inhemska produktionsanläggningar och närliggande leverantörer
• Förbättrad energieffektivitet i byggnader genom värme och ljudskydd
• Användning av vattenbesparande teknik
• Hälsa och miljökompetabilitet hos våra produkter
• Användning av återvinningsbara resurser och material
• Undvika avfall