Operan

  • Publik miljö

Här tog vi fram ett specialmönster föreställande en lyra i guld på en vinröd bakgrund. Kvaliteten är en tät vävd matta i ull för att klara det hårda trycket av det ändlösa publikhav som färdas upp och ner för de pampiga entrétrapporna kväll efter kväll. Vi engagerades i hela ledet då vi tog fram handvävda prover tillsammans med inredaren för att hitta rätt färg och mönster till att leverera och installera mattorna på filt med stänger i trapporna.

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett. 1782 invigdes det Kungliga Teaterhuset, ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz. Under 1800-talet betraktades operahuset som en av de vackraste byggnaderna i Stockholm. Denna den gustavianska operan rymde 948 åskådare och salongen var inredd i blått, vitt och guld. 1892 var huset så pass slitet, omodernt och brandfarligt att man beslöt riva det. På samma plats lät man uppföra ett nytt operahus. Arkitekten till det nya operahuset blev Axel Anderberg, som arbetade i en nyklassisk stil. Det tog nästan sju år att färdigställa den nya Operan. Under dessa år hystes Kungliga Teaterns ensemble in i Svenska Teatern på Blasieholmen som långt senare skulle jämnas med marken i en förödande brand. Exteriören på det nya huset byggdes i nyrenässans medan trapphuset, foajén och salongen fick en nybarock utformning. Marmor från Norge användes i entréhallen för att knyta an till unionen med vårt grannland. Det nya operahuset invigdes av Oscar II den 19 september 1898. 1989, efter nästan 100 år som väl använd operabyggnad, genomgick Operan en stor renovering. Då tvättades, målades, omförgylldes och reparerades alla de utrymmen i vilka publiken vistas, från stora entrén till operasalongen.

FAKTA
År: 2007
Yta: Trappor ca 100m²
Slutkund: Kungliga Operan
Inredare: Holmberg & Partner
Fotograf: Lasse Olsson Foto