Nexus

  • Kontor

I samarbete med MER så hjälpte vi till i projektet då Nexus flyttade från lokaler i Mälarviken till Hus 03 vid Telefonplan. Hus 03 är Ericssons gamla kontor vid Telefonplan och Nexus förfogar över lokaler i tre plan. Den översta våningen, Ericssons gamla representationsvåning med originaldetaljer från 30-talet, är K-märkt och fungerar som mötesplats. Både internt med lunchrum, stormötesrum, uteplats, dusch och bastu samt med externa mötesrum för kundmöten och showroom för produktvisningar.

Nexus är ett produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Kundens generösa lokaler hade begränsade väggytor varför man utformade identitetsbärande golv.

På plan 1 sköts produktionen och plan 2 är kontorsplanet med ca 100 arbetsplatser. Nexus flyttar från cellkontor och storrum till en öppen planlösning indelad i olika säkerhetsklasser.

Plan 2 har tre externa mötesrum och flertalet interna mötesrum och telefonrum samlade kring en kärna som löper genom hela planet. Denna kärna är den som binder ihop de olika våningarna. Tanken är att ta ned känslan av byggnadens historia från våning 5 till de andra planen samt att ta upp det som är Nexus från plan 1 och 2 i plan 5.

Inredningskonceptet bygger på Nexus grafiska profil och logotyp. X-et i Nexus representerar knutpunkten mellan de olika verksamheterna inom företaget och speglas i bl a mattornas utformning. Olika mattstrukturer från samma färgton valdes och kapades ut i kilformer som löpte om varann i olika möten och genom olika rum över hela ytan.

FAKTA
År: 2014
Yta: Kontor, ca 1800 m² matta
Slutkund: Nexus
Arkitekt: MER, Lisa Bruch
Fotograf: Måns Berg